Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Απάντηση για την Καμιώτισσα του Υπουργού Δκαιοσύνης

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2187 Ι 30-04-2015 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Σταθάς & Ηλ. Κωστοπαναγιώτου, με Θέμα:
« Επικίνδυνη η φορτοεκφόρτωση βωξίτη στην περιοχή Καμιώτισσα Ιτέας λόγω ανυπαρξίας των προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ μέτρων ασφαλείας »
και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα, στην ως άνω Ερώτηση, ζητήματα, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 473/11-05-2015 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αμφισσας για το αναφερόμενο, στην ως άνω Ερώτηση, Θέμα, έχει σχηματισθεί η με ΑΒΜ  Α15/80 δικογραφία, η οποία μετά τη διενεργεθείσα, από το Τμήμα Τροχαίας Ιτέας, προκαταρκτική εξέταση, επέστρεψε στην εν λόγω Εισαγγελία την 29-04-2015 και την αμέσως επόμενη ημέρα (30-04-2015) χρεώθηκε σε Εισαγγελικό Λειτουργό για περαιτέρω επεξεργασία.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου